Høgskolen i Bergen

Ikke fra Høgskolen i Bergen?

Informasjon

Abonner på denne bloggen

Innlogging

Problemer med innlogging?
Viktig!!
Studenter skal fra og med 21.06.2017 bruke sin hvl konto for pålogging til itslearning. Dersom du ikke har gjort det allerede - gå til https://konto.hvl.no logg på med studentnummer og pinkode og sett passord på hvl kontoen din. OBS: Brukernavn for din hvl konto er studentnummeret ditt (Uten h foran). Når det er gjort:

Klikk på 'Logg på med Feide' på siden https://hib.itslearning.com/, velg  'Høgskulen på Vestlandet'  som tilhørighet, klikk "Fortsett" og skriv inn brukernavn(=studentnummer, du skal ikke lenger bruke h foran studentnummeret i brukernavnet ditt) og passordet du laget og klikk 'Logg inn'.

Ansatt
Som ansatt ved HVL Bergen har du fått tildelt et brukernavn og passord for Feide-pålogging. Passordet må endres før første pålogging på itslearning. Dette kan du gjøre fra din kontormaskin, webpost eller itportalen.
Klikk på 'Logg på med Feide' på siden https://hib.itslearning.com/, velg  'Høgskulen på Vestlandet'  som tilhørighet, klikk "Fortsett" og skriv inn brukernavn og passord og klikk 'Logg inn'.

Andre
Sensorer, hjelpelærere og andre som ikke har Feide-pålogging. Klikk "Logg på med itslearning" og Skriv inn ditt brukernavn og passord til venstre i påloggingsbildet og klikk på "Logg på". NB! IKKE klikk på "Logg på med Feide".

IMPORTENT INFO IN ENGLISH
https://hvl365-my.sharepoint.com/personal/jbru_hvl_no/_layouts/15/guestaccess.aspx?docid=07463e62fbbd04febbcc0c833c8c32f7b&authkey=AX-Klzhzo8ytqXoQQIti6X8

04.07.2017 10:38

Velg språk